imgres

 

Context:

Interim opdracht kent in de kern een overbruggingskarakter. Doordat er echter onduidelijkheden in de verhoudingen tussen lijn en staf en binnen de staf onderling zijn binnengeslopen vroeg opdrachtgever om de verhoudingen te normaliseren. Zodat opvolger in een gespreid bedje wat dat betreft terecht komt. De organisatie kent dertien regio’s met een integraal verantwoordelijke directie per regio. Daarnaast is er ter ondersteuning van de regio’s een shared service centre ingericht met taken op het gebied van beleid, communicatie, financien, hrm en it. Op landelijk niveau is sprake van een directie met een kleine ondersteunende staf waarvan de concerncontroller deel uitmaakt. Er werd gerapporteerd aan de directie. Er werd functioneel leidinggegeven aan 13 regio controllers.

 

mijn belangrijkste taken in de opdracht:

  • 7 mnd, 13 regio controllers, 2500 medewerkers, omzet €200 mln.
  • lid directieoverleg, (portefeuille financien, control en inkoop);
  • impuls geven aan kwaliteit controlling;
  • transparantere financiering van de Raad realiseren;
  • leiding geven aan 13 regiocontrollers.

Wat zijn de geboekte resultaten?

  • er is gedaan wat gedaan moest worden: opleveren van meerjarenbegroting, management rapportages, jaarplan, advisering, financiering en in het bijzonder:
  • financiering van de organisatie is meer transparant dan voorheen voor opdrachtgever en directe collega’s (i.c. de directie,  concerncontrol, controllers en adviseurs);
  • (financieel) liaison tussen organisatie en departement;
  • functie van concerncontroller is ‘genormaliseerd’, dat wil zeggen dat rollen in het domein financien, control en projectmanagement weer in overeenstemming zijn met de afspraken die daarover in de organanisatie zijn gemaakt. De afdeling concerncontrol werd afgeslankt. De operationele afdeling kreeg een sterkere positie.
  • er is duidelijkheid over de rol van voorzitter van het controllersoverleg.

 

 

  2010, 2011
Terug