een selectie van uitgevoerde opdrachten in de afgelopen jaren

 

manager Financien
directeur Financien & Inkoop
plaatsvervangend directeur Financien / manager financieel advies
SectorManager Financien & Control
concerncontroller
verandermanager bedrijfsprocessen
verandermanager bedrijfsvoering
financieel advsieur
kwartiermaker sector Middelen en Concernstaf
concerncontroller
directeur control
concerndirecteur met portefeuille: intern en extern beheer
manager bedrijfsvoering/controller
transitiemanager Financien & Control, Inkoop
CFO / transitiemanager Financien & Control
directeur bedrijfsvoering
Concerncontroller
verandermanager financien & control
Concerncontroller