gemeente-amsterdam

 

 

 

de gemeente Amsterdam heeft de financiele functie per 1 januari 2015 geconcentreerd om daarmee de kwaliteit, de professionaliteit van de functie te versterken. Ik geef leiding aan 250 financieel adviseurs, samen met 7 teamleiders. De samenwerking in het domein Financien & Control dient opnieuw vormgegeven te worden. De concernstaf, de controllersorganisatie en de financiele organisatie zoeken naar een nieuw evenwicht in de samenwerking. Ik werk aan deze samenwerking vanuit de financiele organisatie.

omschrijving van de opdracht:

  • leiding geven aan de professionele ontwikkeling van financieel adviseurs (vakgroepen, competenties);
  • leiding geven (ism de concernstaf) aan het realiseren van de Voorjaarsnota en Begroting;
  • leiding geven aan de (technische) innovatie op ons vakgebied;
  • leiding geven aan de ‘juiste financieel adviseur op de juiste plaats’.

 

 

  2015
Terug