directeur Financien & Inkoop, gemeente Groningen

(20 maanden, 200 mensen, gemeente Groningen)

  • collegiaal leiding geven aan het SSC van de gemeente Groningen;
  • leiding geven aan de organisatie ontwikkeling van Financien, via de sporen: eenvoudige financiele administratie, versterken management informatie, vakmanschap en talentmanagement (SPP);
  • met het management en medewerkers van Financien verregaande vereenvoudigingen doorgevoerd, management toegesneden op de verschillende managers, vakmanschap weer op de voorgrond en 20 medewerkers hebben gebruikt gemaakt van ons talentmanagement programma.
  • verbeterprogramma voor de auditfunctie ingericht en gestart.
Terug