imgres-2

 

 

Context.

De raad vond de organisatie niet ‘in control’. Een onderzoeksrapport over de financiele functie werd gepresenteerd aan het College van Burgemeester en Wethouders bij de start van de opdracht. Het ontbrak volgens het rapport aan sturing en organisatie op het vlak van de (financiele) bedrijfsvoering. De organisatie was de afgelopen jaren gereorganiseerd, een directiemodel werd geïmplementeerd met een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering. Binnen de bedrijfsvoering werd advies, administratie en faciliteiten onderscheiden, daarnaast bestond nog een concernstaf met concerncontrollers. Afijn een interim directeur bedrijfsvoering kreeg opdracht te gaan sturen en organiseren.

 

De belangrijkste taken in de opdracht:

 • lid directieteam;
 • leiding geven aan het op orde brengen van de planning & control – en financiele functie;
 • in control brengen van het grondbeleid, risico’s inzichtelijk (laten) maken;
 • leiding geven aan bedrijfsvoering met specifieke aandacht voor financiën en ict (12 mnd, 100 mensen);
 • verbeteringen doorvoeren in de bedrijfsvoering, implementeren inkoopfunctie.

 

Wat zijn de geboekte resultaten?

 • de sturing en organisatie zijn versterkt, het bestuur en de directie is tevreden over de (proces) resultaten van de begroting, bestuursrapportage en jaarrekening;
 • de financiele functie wordt weer gezien als strategisch relevant;
 • de samenwerking in de bedrijfsvoeringsketen en tussen bedrijfsvoering en lijnorganisatie werd versterkt;
 • het proces ‘voorbereiding besluitvorming College van Burgemeester en Wethouders werd verbeterd;
 • werkprocessen grondbedrijf werden aangepast en geïmplementeerd;
 • nota grondbeleid werd vastgesteld door de Raad en geïmplementeerd;
 • een slimme (financiele) oplossing werd ontwikkeld en geïmplementeerd om de vastgelopen besprekingen over de uitvoering van de fysieke structuurvisie vlot te trekken.

 

 

  2005, 2006
Terug