imgres

 

 

Context. 

De gemeente waar de opdracht werd uitgevoerd was bezig met het inrichten van programmamanagement en daarbij behorende besturing. Een directiemodel (nieuwe stijl) werd – al werkendeweg – geïmplementeerd. Concernsturing bleek tot dan toe te bestaan uit het administratief consolideren van de resultaten van de verschillende (oude stijl) directies. De resultaten van het planning & control domein waren naar het oordeel van de directie onder de maat. De decentrale controllers, bedrijfsbureaus en de afdeling financiën zijn onder rechtstreekse verantwoordelijkheid gebracht van de interim manager.

 

Wat waren de belangrijkste taken in de opdracht?

  • leiding geven aan directiecontrollers en management van afdelingen financiën, afdelingen bedrijfsvoering en onderzoek en statistiek (10 mnd, 80 mensen);
  • adviseren over – en leiding geven aan de veranderingen in wijze van werken binnen de planning & control functie (reorganisatie).

 

Wat zijn de geboekte resultaten?

  • leiding gegeven wat zich uitte in het duiden van de verschillende rollen, met name gaat het over de rol van het hoofd Financien (verantwoordelijk voor administratie en informatie), de rol van de controllers (zorgt voor check and balance) en de concerncontroller, verandermanager planning & control (zorgen voor de regie, sturen aan en adviseren directie en management in voorkomende gevallen);
  • controllersoverleg is effectiever;
  • programmabegroting werd tijdig, volledig en juist geleverd aan beslissers;
  • management rapportage I en projectrapportage I gerealiseerd binnen de tijd en volgens de gestelde specificaties ;
  • advies uitgebracht over de organisatie van het planning & control domein;
  • aanpak en implementatie gerealiseerd over de verbeterpunten uit de management letter.

 

  2006, 2007
Terug