images

 

RUD Utrecht is per 1 juli 2014 met een vliegende start begonnen als organisatie voor een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht om handhavings- en toezichtstaken over te nemen van gemeenten. Ik heb tot de start van een vaste kracht die als controller aan de slag ging geholpen de financien & control functie vorm te geven door ondermeer:

  • aanbesteding accountant te realiseren;
  • inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen;
  • leiding te geven aan de financien & control en inkoop functie;
  • aanzet te geven aan het maken van een management dashboard;
  • aanzet te geven voor operationele sturing op ‘werk’ en ‘inzet mensen’.

 

  2014
Terug