Unknown-3

 

  • reorganisatie controllersorganisatie (van centraal naar decentraal) doorvoeren (5 mnd, 25 business controllers);
  • adviserend lid van Raad van Bestuursvergaderingen;
  • vastgelopen (bestuurlijk) budgetteringsproces afwikkelen, o.a. inrichten SSC’s en oplossen financiele problemen (bezuinigingen);
  • jaarrekening 2007; administratieve organisatie / interne controle op orde brengen tbv goedkeurende verklaring accountant.

 

  2007, 2008
Terug