RUD Utrecht is per 1 juli 2014 met een vliegende start begonnen als organisatie voor een groot aantal gemeenten in de provincie Utrecht om handhavings- en toezichtstaken over te nemen van gemeenten. Ik heb tot de start van een vaste kracht die als controller aan de slag ging geholpen de financien & control functie […]

┬á   boegbeeld: inrichten ondersteuningsteam MultiProjectBoard; boegbeeld: maken roadmap management informatie, business intelligence; adviseren en meehelpen met maken uitvoeringsprogramma bedrijfsvoering; adviseren over inrichten sector Control; leiding geven aan afdeling Diensten (70 mensen) van sector Informatie & Beheer.    

  De gemeente Almelo moest flink besparen op de kosten, de gemeente legde jaarlijks een flink bedrag bij de Sociale Werkvoorziening. Relevante vraag in de opdracht was om te helpen een (financieel technisch) beeld te krijgen van mogelijkheden om dit ’tekort’ samen met de sociale werkvoorziening terug te dringen. Financieel technisch bleken deze mogelijkheden aanwezig. […]

  leiding geven aan vier afdelingsmanagers (70 medewerkers); doorzetten van in gang gezette veranderingen in structuur en cultuur; helpen bij coalitie onderhandelingen; structureren van sturing op innovatie in bedrijfsvoering; implementeren van Visie op Contol, rolduidelijkheid creeeren.      

  reorganisatie: structuur en cultuur, Financien & Control functie (1 advies in 1 keer goed!), besparing van 15% gerealiseerd; financiele concernsturing invoeren; operationeel leiding geven aan Financien & Control en Inkoop (150 mensen) versnellen proces Jaarrekening 2013 (Jaarrekening gereed medio januari 2014) verbeterprogramma ingericht (projectmatig werken): beter en eenvoudiger!   Klik op de link en […]