lid directieteam (5 mnd, 10 mensen); inrichten governance (planning & control); leiding geven aan afwikkelen fusie; controller.  

    analyseren en adviseren over besturingsstrategie en bedrijfsvoering; leiding geven aan herinrichten werkprocessen en implementatie erp systeem (9 mnd, 30 mensen).  

  HBS Ons Belang is inmiddels gefuseerd en maakt deel uit van Welbions. analyseren van – en adviseren over inrichting bedrijfsvoering; adviserend lid Raad van Bestuursvergaderingen; leiding geven aan reorganisatie bedrijfsvoering, werkprocessen, structuur en cultuur; leiding geven aan financiën, p&o, algemene zaken en ICT (12 mnd, 20 mensen).  

    ontwerpen en implementeren van management informatie (stuurinformatie) over portfolio van projecten voor bestuur en ambtelijke organisatie en helpen om ermee te kunnen werken. inzichtelijk maken van de (financiele) risico’s in de projecten (4 mnd, advies).    

  ontwerpen en inrichten van de sector middelen en concernstaf (90 mensen). in een interactieve sessie met betrokken collega s werd aan de hand van een kader de inrichting vormgegeven. Hieronder een impressie van deze sessie.             

30 mnd, advies adviseren over het aanbrengen van checks and balances in de organisatie; procesmanager, regisseur ‘in control’  komen en blijven (ik schrijf scripts, ik geef aanwijzingen en ik help management en medewerkers de goede dingen te doen); ontwerpen en implementeren van aanpak voor bezuinigingen.  

  reorganisatie controllersorganisatie (van centraal naar decentraal) doorvoeren (5 mnd, 25 business controllers); adviserend lid van Raad van Bestuursvergaderingen; vastgelopen (bestuurlijk) budgetteringsproces afwikkelen, o.a. inrichten SSC’s en oplossen financiele problemen (bezuinigingen); jaarrekening 2007; administratieve organisatie / interne controle op orde brengen tbv goedkeurende verklaring accountant.  

    reorganisatie doorvoeren van afdelingen ict, p&c, p&o, jz, fz, com, brandweer, stadsbeheer en -uitvoering; versterken strategische ict-functie; programmasturing invoeren en uitvoeren; leiding geven aan 400 mensen (7 mnd).    

    leiding geven aan de afdeling bedrijfsvoering (30 mensen), lid van directie van dienst Maatschappelijke Ontwikkeling; reorganisatie afdeling bedrijfsvoering, kwaliteit versterken van controlling; mede verantwoordelijk voor het dienst verbeteraktieplan; ontwerpen van een governancemodel voor regie- en subsidierelaties.    

        reorganisatie van de financien & control functie (20 maanden, 300 mensen, besparing van 20% gerealiseerd); (financiele) concernsturing invoeren; functionele sturing op financien, control, inkoop en juridische zaken; verantwoordelijk voor de agenda ‘bedrijfsvoering op orde’; vereenvoudigen van financiele – en control werkprocessen.   Voor een impressie van deze opdracht zie hieronder het […]