reorganisatie van de financien & control functie (20 maanden, 300 mensen, besparing van 20% gerealiseerd); (financiele) concernsturing invoeren; functionele sturing op financien, control, inkoop en juridische zaken; verantwoordelijk voor de agenda ‘bedrijfsvoering op orde’; vereenvoudigen van financiele – en control werkprocessen.   Voor een impressie van deze opdracht zie hieronder het […]